Co potřebuji k zápisu?

Published by

Bezkontaktní doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  • Podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení lékaře o očkování dítěte (součást žádosti o přijetí)
  • Prostou kopii rodného listu dítěte
  • Vyplněný a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů v rodném listě

V případě zaslání přes datovou schránku nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem zašlete sken podepsané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání s lékařským potvrzením a sken podepsaného souhlasu se zpracováním osobních údajů v rodném listě.

Osobní doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  • Podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení lékaře o očkování dítěte (součást žádosti o přijetí)
  • Rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset zákonný zástupce předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce

V době od 10. 4. 2023 do 10. 5. 2023 se mohou zákonní zástupci na www.zapis-ms-vsetin.cz zaregistrovat a vytvořit elektronický profil svého dítěte. Následně si zde vyberou mateřskou školu a vygenerují žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace na www.zapis-ms-vsetin.cz, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v MŠ. Podáním vytištěné a podepsané žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné MŠ v den zápisu se zahájí přijímací řízení.

Categorised in:

This post was written by admin