Informace k přijímaní dětí k prázdninovému provozu do mateřských škol ve Vsetíně

Rodiče dítěte, které v tomto školním roce navštěvuje mateřskou školu zřízenou Městem Vsetín, si mohou podat přihlášku k docházce do kterékoliv mateřské školy na území města Vsetín, která bude v daném termínu zajišťovat provoz.

S důvodu dodržování pravidel GDPR je nutné se každoročně znovu zaregistrovat (nebudou Vám fungovat minulé přihlašovací údaje)

1

REGISTRACE ŽADATELE

3. 6. 2024 – 11. 6. 2024

Předvyplnění informací o dítěti a zákonných zástupcích.

2

REGISTRACE ŽÁDOSTÍ

10. 6. 2024 od 8:00 hod. – 11. 6. 2024 do 23:59

Registrace žadatele k prázdninovému provozu v jednotlivých mateřských školách

3

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ

Vytištěnou a podepsanou žádost odevzdají rodiče v den nástupu do náhradní MŠ. Poplatky, spojené s docházkou dítěte do náhradní MŠ, rodiče uhradí v hotovosti v den nástupu do náhradní MŠ. Bez uhrazení poplatků nebude dítě přijato!